Federació d'Entitats Locals de les Illes balears (FELIB) Català Castellano


FELIB


Història
Organització
Estatuts


Entitats locals


Mallorca
Menorca
Eivissa
Formentera
Consells
Mancomunitats
Batles i Batlesses
Presidència dels Consells InsularsEstàs a www.felib.es


CONSELL DE MALLORCA

CONSELL DE  MALLORCA CONSELL DE MALLORCA
C/ del Palau Reial, 1
07001 Palma

 Contacte
Telèfon: 971 173500
Email: info@conselldemallorca.net
Fax: 971173635
Web: http://www.conselldemallorca.netConsell de Mallorca 2011-2015:

PP
Hble. Sra. Maria Salom Coll, presidenta

Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports
Hble. Sra. Catalina Cirer Adrover, consellera executiva de Benestar Social
Hble. Sra. Catalina Soler Torres, consellera executiva de Medi Ambient
Hble. Sra. Margalida Roig Catany, consellera executiva d'Hisenda i Funció Pública
Hble. Sr. Bernadí Coll Martorell, conseller executiu de Cooperació Local
Hble. Sr. Jaume Juan García, conseller executiu de Presidència (conseller no electe)
Hble. Sr. Mauricio Rovira, conseller executiu d'Urbanisme i Territori (conseller no electe)
Hble. Sr. Miquel Vidal Vidal, conseller
Hble. Sr. Jaume Crespí Deyà, conseller
Hble. Sra. Antònia Roca Bellinfante, consellera
Hble. Sr. Antonio Llamas Márquez, conseller
Hble. Sra. Magdalena Garcia Gual, consellera
Hble. Sr. Josep Oliver Rebassa, conseller
Hble. Sra. Isabel Llinás Warthmann, consellera
Hble. Sr. Bernat Roig Cabrer, conseller
Hble. Sra. Margalida Ginard Mesquida, consellera
Hble. Sr. Antoni Mulet Campins, conseller
Hble. Sra. Coloma Terrasa Ventayol, consellera
Hble. Sr. Jeroni Salom Munar, conseller
Hble. Sr. Juan José Sard Flaquer, conseller


PSOE
Hble. Sr. Antoni Alemany Cladera, conseller
Hble. Sra. Maria LLuÏsa Dubon Petrus, consellera
Hble. Sr. Jaume Garau Salas, conseller
Hble. Sra. Silvia Cano Juan, consellera
Hble. Sra. Rosario Sanchez Grau, consellera
Hble. Sr. Francesc Dalmau Fortuny, conseller
Hble. Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, consellera
Hble. Sr. Jaume Colom Adrover, conseller
Hble. Sra. Melchora Gómez Andrés, consellera
Hble. Sr. Joan Ferrà Martorell, conseller


PSM-IV-ExM
Hble. Sr. Joan Font Massot, conseller
Hble. Sra. Magdalena Palou Canaves, consellera
Hble. Sr. Miquel Enseyat Riutort, conseller
Hble. Sra. Joana Aina Campomar Orell, consellera


PP Partit Popular
PSOE Partit Socialista Obrer Espanyol
PSM-IV-ExMPartit Socialista de Mallorca - Iniciativa els Verds - Entesa per Mallorca

Pla de formació continua

Jornades/ Conferències

Publicacions


Illes informació
Butlletí Centre Balears Europa
Fent Xarxa
Formularis administratius
Fitxa tècnica de les entitats localsAltres


Enllaços d'interès
Contacti amb la FELIB
Avís legal


Cercador de notícies
cercar Títol Pàgina web de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) C/ del General Riera, 111 07010 Palma - Telèfon 971 760911 - Fax 971 763102 - felib@felib.es