Federació d'Entitats Locals de les Illes balears (FELIB) Català Castellano


FELIB


Història




Organització




Estatuts


Entitats locals


Mallorca




Menorca




Eivissa




Formentera




Consells




Mancomunitats




Batles i Batlesses




Presidència dels Consells Insulars







Estàs a www.felib.es






CONSELL INSULAR D'EIVISSA





CONSELL INSULAR D'EIVISSA



 CONSELL INSULAR D'EIVISSA
Av. d'Espanya, 49
07800 Eivissa

 Contacte
Telèfon: 971 195900
Email: consell@conselldeivissa.es
Fax: 971 195913
Web: http://www.conselldeivissa.es



Consell Insular d'Eivissa 2015-2019:

PSOE
Hble. Sr. Vicent Torres Guasch, president
Hble. Sra. Marta Diaz Pascual, consellera
Hble. Sr. Gonzalo Juan Ferragut, conseller
Hble. Sra. Pepa Marí Ribas, consellera

PODEMOS
Hble. Sra. Vivana de Sans Trotta, consellera
Hble. Sr. Miguel Alejandro Vericard Marcuello, conseller
Hble. Sra. Lidia Jurado Cotrina, consellera


PP
Hble. Sr. Vicent Serra Ferrer, conseller
Hble. Sra. Maria del Carmen Dominguez Arellano, consellera
Hble. Sr. Mariano Juan Guasch, conseller
Hble. Sra. Josefa Costa Ramon, consellera
Hble. Sr. Vicent Roig Tur, conseller
Hble. Sra. Maria Ferrer Torres, consellera




PSOE Partit Socialista Obrer Espanyol
PODEMOS Podemos
PP Partit Popular





Pla de formació continua

Jornades/ Conferències

Publicacions


Illes informació




Butlletí Centre Balears Europa




Fent Xarxa




Formularis administratius




Fitxa tècnica de les entitats locals



Altres


Enllaços d'interès




Contacti amb la FELIB




Avís legal






Cercador de notícies








cercar



 Títol 



Pàgina web de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB)



 C/ del General Riera, 111 07010 Palma - Telèfon 971 760911 - Fax 971 763102 - felib@felib.es