Federació d'Entitats Locals de les Illes balears (FELIB) Català Castellano


FELIB


Historia
Organización
Estatutos


Entidades locales


Mallorca
Menorca
Ibiza
Formentera
Consells
Mancomunidades
Alcaldes y Alcadesas
Presidencia de los Consells InsularesEstás en www.felib.es


AJUNTAMENT DE COSTITX

AJUNTAMENT DE COSTITX AJUNTAMENT DE COSTITX
Plaza de la Mare de Déu, 15
07144 Costitx

 Contacto
Teléfono: 971 876068
Email: ajuntament@ajcostitx.net
Fax: 971 513002
Web: http://www.ajcostitx.netÒrgans de govern:

PI
Sr. Antoni Salas Roca, batle
Sra. Maria Antònia Munar Llabrés, regidora
Sr. Llorenç Ramis Alomar, regidor
Sr. Joan Baptista Munar Munar, regidor
Sra. Pedro Arrom Amengual, regidor
Sra. Antonia Fiol Serra, regidora

PP
Sr. Andreu Ramis Garcias, regidor
Sra. Francisca Socias Ferrer, regidora

AC
Sr. Carlos Serrano Riutort, regidor

PI Proposta per les Illes
PP Partit Popular
AC Agrupació de Costitx

Pla de formación continua

Portal Transparència

Circulars FELIB

Guia pràctica nous regidors 2015-19

Publicaciones


Islas información
Formularios administrativos
Ficha técnica de las entidades locales (en preparación)Otros


Enlaces de interés
Contacte con la FELIB
Aviso legal


Noticias
buscar Título Página web de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) C/ del General Riera, 111 07010 Palma - Teléfono 971 760911 - Fax 971 763102 - felib@felib.es