Federació d'Entitats Locals de les Illes balears (FELIB) Català Castellano


FELIB


Historia
Organización
Estatutos


Entidades locales


Mallorca
Menorca
Ibiza
Formentera
Consells
Mancomunidades
Alcaldes y Alcadesas
Presidencia de los Consells InsularesEstás en www.felib.es


AJUNTAMENT DE SA POBLA

AJUNTAMENT DE SA POBLA AJUNTAMENT DE SA POBLA
Plaza de la Constitució, 1
07420 Sa Pobla

 Contacto
Teléfono: 971 540054
Email: ajuntament@ajsapobla.net
Fax: 971 862131
Web: http://www.sapobla.catÒrgans de govern:


PP
Sr. Gabriel Serra Barceló, batle
Sr. Joan Enric Capellà i Cervera, regidor
Sra. Catalina Maria Olmo Payeras, regidora
Sr. José Llabrés Cladera, regidor
Sra. Lidia Pérez Martínez, regidora
Sr. Joan Villalonga de Arriba, regidor
Sr. Francesc Terrassa March, regidor
Sr. Joan Bernat Soler Crespí, regidor
Sra. Margalida Serra Cabanelles, regidora

IxSP
Sr. Joan Comes Reus, regidor
Sr. Gabriel Ferragut Mir, regidor
Sr. Guillem Crespí Barceló, regidor
Sra. Catalina Pons Torres, regidora

IB-Lliga
Sr. Josep Joan Capó Serra, regidor
Sra. Alicia Payeras Pascual, regidora

PSM-EN
Sra. Margalida Vidal Company, regidora

PSOE
Sr. Lluis Socías Abraham, regidor


PP Partit Popular
IxSP Independents per Sa Pobla
IB-Lliga Lliga Regionalista de les Illes Balears
PSM-EN Partit Socialista de Mallorca-Entesa Nacionalista
PSOE Partit Socialista Obrer Espanyol

Pla de formación continua

Jornadas/ Conferencias

Publicaciones


Islas información
Boletín Centre Balears Europa
Fent Xarxa
Formularios administrativos
Ficha técnica de las entidades locales (en preparación)Otros


Enlaces de interés
Contacte con la FELIB
Aviso legal


Noticias
buscar Título Página web de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) C/ del General Riera, 111 07010 Palma - Teléfono 971 760911 - Fax 971 763102 - felib@felib.es