Federació d'Entitats Locals de les Illes balears (FELIB) Català Castellano


FELIB


Historia
Organización
Estatutos


Entidades locales


Mallorca
Menorca
Ibiza
Formentera
Consells
Mancomunidades
Alcaldes y Alcadesas
Presidencia de los Consells InsularesEstás en www.felib.es


CONSELL INSULAR D'EIVISSA

CONSELL INSULAR D'EIVISSA CONSELL INSULAR D'EIVISSA
Av. d'Espanya, 49
07800 Eivissa

 Contacto
Teléfono: 971 195900
Email: consell@conselldeivissa.es
Fax: 971 195913
Web: http://www.conselldeivissa.esConsell Insular d'Eivissa 2011-2015:

PP
Hble. Sr. Vicent Serra Ferrer, president
Hble. Sr. Mariano Juan Guasch, vicepresident primer i conseller executiu de Territori
Hble. Sr. Antoni Marí Marí, vicepredident segon i conseller executiu d'Agricultura, Pesca, Caça i Cooperació Municipal
Hble. Sra. Carme Ferrer Torres, consellera executiva de Turisme
Hble. Sra. Josefa Costa Ramon, consellera executiva de Mobilitat, Interior i Medi Ambient
Hble. Sr. Vicent Roig Tur, conseller executiu de Treball, Comerç, Indústria i Noves Tecnologies
Hble. Sra. Maria del Carmen Dominguez Arellano, consellera executiva de Participació Ciutadana
Hble. Sra. Josefa Costa Costa, Consellera Executiva del Departament d’Educació, Cultura i Patrimoni
Hble Sr. Rafael Triguero Costa, Conseller Executiu del Departament d’Esports i Joventut (conseller no electe)
Hble. Sra. Mercedes Prats Serra, Consellera Executiva del Departament de Sanitat i Benestar Social (consellera no electe)
Hble. Sr. Alex Minchiotti Fàbregas, Conseller Executiu del Departament d’Economia (conseller no electe)

PSOE-PACTE
Hble. Sr. Xico Tarrés Marí, conseller
Hble. Sra. Patricia Abascal Jimenez, consellera
Hble. Sra. Pepa Marí Ribas, consellera
Hble. Sr. Juan José Cardona Costa, conseller
Hble. Sra. Ana Ribas Alonso, consellera


PP Partit Popular
PSOE-PACTE Partit Socialista Obrer Espanyol-Pacte per Eivissa

Pla de formación continua

Jornadas/ Conferencias

Publicaciones


Islas información
Boletín Centre Balears Europa
Fent Xarxa
Formularios administrativos
Ficha técnica de las entidades locales (en preparación)Otros


Enlaces de interés
Contacte con la FELIB
Aviso legal


Noticias
buscar Título Página web de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) C/ del General Riera, 111 07010 Palma - Teléfono 971 760911 - Fax 971 763102 - felib@felib.es