Federació d'Entitats Locals de les Illes balears (FELIB) Català Castellano


FELIB


Història




Organització




Estatuts


Entitats locals


Mallorca




Menorca




Eivissa




Formentera




Consells




Mancomunitats




Batles i Batlesses




Presidència dels Consells Insulars







Estàs a www.felib.es / Entitats locals / Presidència dels Consells Insulars




Presidència dels Consells Insulars

Consell insular
President/a
Partit
Consell de Mallorca Sra. Maria Salom Coll PP
Consell Insular de Menorca    Sr. Santiago Tadeo Florit PP
Consell Insular d’Eivissa Sr. Vicent Serra Ferrer PP
Consell Insular de Formentera Sr. Jaume Ferrer Ribas  GxF
Pla de formació continua

Jornades/ Conferències

Publicacions


Illes informació




Butlletí Centre Balears Europa




Fent Xarxa




Formularis administratius




Fitxa tècnica de les entitats locals



Altres


Enllaços d'interès




Contacti amb la FELIB




Avís legal






Cercador de notícies








cercar



 Títol 



Pàgina web de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB)



 C/ del General Riera, 111 07010 Palma - Telèfon 971 760911 - Fax 971 763102 - felib@felib.es