Fitxa 22 Comissió Tècnica Memòria Democràtica 30.01.2020